سقف عرشه فولادی درسازه بتنی

در سازههای اسکلت بتنی ابتدا باید مانند سازههای فلزی پس از طراحی سقف و مشخص شدن فواصل تیرهای فرعی
نقشههای شاپ جهت جاگذاری صفحات برروی دهانههای مختلف تهیه و سفارش خرید به کارخانه داده شود. پس از
تولید صفحات بسته بندی شده به محل پروژه ارسال میگردد. در سازههای بتنی به دلیل نیاز به تکیه گاه برای داربست
تیرها باید هر طبقه را پس از اجرای طبقه زیرین اجرا کرد. بنابراین باید پس از اجرای ستونها و رسیدن به مقاومت مشخصه
قالببندی تیرها را انجام داد. برای اجرای تیرها باید از شمعهای موقت استفاده نمود. پس از شمع بندی و اجرای قالب
بندی تیرها، میلگردهای تیرها را در جای خود قرار داده میشود.
در مرحله بعد باید ورق های فولادی را در جای خود قرار داد و سپس میلگردهای حرارتی و تقویتی را در جای خود
قرار داد و بتن ریزی سقف را مانند سازههای فلزی انجام داد. محل دقیق خط تراز قالبها نیز باید با دوربین نقشه برداری
کنترل شود

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: