الزامات فنی در خصوص تهیه و نصب ورق عرشه فولادی

حداقل ارتفاع گام ورق از ۷۵ میلیمتر بزرگتر نباشد .
حمل و نصب و رقهای عرشه باید به گونه ای صورت گیرد که در حین حمل آسیب دیدگی برای ورق به وجود نیاید .
حداقل عرض نشیمن ورقهای عرشه بر روی تیرهای اصلی و تیرهای لبه برابر با نصف عرض بال تیرآهن است ، به هر حال این مقدار نباید کمتر از 50 میلیمتر باشد .
وصله ورقهای عرشه صرفاً بر روی تیرهای اصلی مجاز بوده و در این حالت می بایست دو عرشه وصله شونده به طولی حداقل برابر با 50 میلیمتر بر روی تیر اصلی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند .
از اجرای ورقهای عرشه فولادی که دچار تغییر شکلهای ماندگار گردیده اند خودداری شود .
پس از پخش عرشه های فولادی بر روی اسکلت سازه و و قبل از اجرای گلمیخ ، عرشه های فولادی باید به نحو مناسبی با پرچ و یا خال جوش به تیرهای اصلی و فرعی مهار گردند .
پس از پخش ورق عرشه بر روی اسکلت از پرتاب ابزارآلات ، حرکت تجهیزات و ماشین آلات اجرایی و … بر روی عرشه های فولادی که باعث تغییر شکلهای ماندگار می گردد خودداری شود .
دپوی مصالح قبل از گیرش بتن سقف بر روی عرشه های فولادی به هیچ نحو مجاز نیست .

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: