الزامات فنی در خصوص آرماتور بندی و بتن ریزی :

میلگردهای مصرفی در هنگام اجرا بایستی تمیز و عاری از هرگونه زنگ زدگی و چربی باشند .
عرض متوسط کنگره های پرشده با بتن نباید کمتر از ۷۵ میلیمتر باشد .
ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از ۵۰ میلیمتر کمتر باشد .
در بازشوها با ابعاد کوچک ( کمتر از 300 میلیمتر در هر وجه ) قبل از بتن ریزی محل بازشو با پلاستوفوم پوشیده شده و پس از بتن ریزی برشکاری در ورق عرشه انجام میگیرد .
در بازشوهای با ابعاد متوسط ( بین 300 تا 700 میلیمتر در هر وجه ) علاوه بر اجرای پلاستوفوم اجرای آرماتور قطری در گوشه بازشوها مزابق نقشه های اجرایی الزامی است .
در بازشوهای با ابعاد بزگ ( بزرگتر از 700 میلیمتر در هر وجه ) اجرای تیر لبه در لبه بازشوها مطابق نقشه های اجرایی الزامی است .
حداکثر اندازه سنگدانه مصرفی در بتن ریزی دال مرکب عرشه فولادی برابر با 24 میلیمتر می باشد .
بتن باید حتی المکان در محل نهایی خود ریخته شود ، و در مواردی که این امر ممکن نیست ، دپوی بتن صرفاً بر روی تیرهای اصلی و فرعی مجاز می باشد و دپوی بتن بر روی ورق عرشه به هیچ وجه مجاز نیست .
پس از بتن ریزی با توجه به شرایط جوی اقدامات لازم جهت عمل آوری بتن الزامی است .

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: