کنترلهای قبل از بتن ریزی و حین بتن ریزی سقفهای عرشه فولادی

کنترلهای قبل از بتن ریزی و حین بتن ریزی سقفهای عرشه فولادی :
1- قبل از بتن ریزی سقف عرشه فولادی می بایست کاملا تمیز و عاری از هر گونه شی و جسم اضافه باشد همچنین حلقه های سرامیکی می بایست شکسته و از محل خود خارج گردند .
2- بتن استفاده شده در سقف عرشه فولادی معمولا 350 کیلوگرم در متر مکعب می باشد .
3- بهترین اسلامپ برای اجرای بتن سقف عرشه فولادی 12 می باشد که البته می بایست به وسیله فوق روان کننده – و نه افزایش آب – به این میزان روانی رسید .
4- حداقل ارتفاع بتن از روی سطح فوقانی ورق عرشه فولادی 5 سانتی متر میباشد .

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: