بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد

بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد

بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 28 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه 

مبحث اول معاني و مصاديق شرط

مبحث دوم  شروط ابتدايي و شروط تباني 

شرط ابتدائي 

شروط تباني يا بنايي

معناي خاص شرط بنايي 

معناي عام شرط بنايي

وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران

شرط بنايي در فقه

وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه 

مبحث سوم: ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحليل رابطة عقد و شرط

وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)

وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقي عقد و شرط ضمن آن

خصوصيات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحيح و احكام آنها 

تعريف شرط صفت 

موارد شرط صفت

خصوصيات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

 

قسمتی از متن

مقدمه
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس مي‌باشد براساس نظر مشهور در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال مي‌شود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد مي‌شود . در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم مي خورد…


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

خرید فایل word بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دریافت فایل pdf بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

خرید پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دانلود فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دریافت نمونه سوال بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

خرید پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دانلود مقاله بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دریافت مقاله بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

خرید فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دانلود تحقیق بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

خرید مقاله بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دانلود فایل pdf بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از download

دانلود مقاله بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

خرید پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دانلود فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دریافت فایل word بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

خرید نمونه سوال بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دانلود فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دریافت فایل word بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دانلود فایل word بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

خرید فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دانلود تحقیق بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دریافت فایل pdf بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

خرید کارآموزی بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دانلود فایل pdf بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دانلود کارآموزی بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از www

دانلود مقاله بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دریافت پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دانلود فایل pdf بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

خرید فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دانلود فایل pdf بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دریافت کارآموزی بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

خرید تحقیق بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دریافت تحقیق بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

خرید فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

خرید فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دانلود فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از pdf

دانلود کارآموزی بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دریافت فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دانلود فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

خرید نمونه سوال بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دانلود تحقیق بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دانلود تحقیق بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

خرید فایل word بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دریافت فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دانلود فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دریافت فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دانلود کارآموزی بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از word

دریافت تحقیق بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دانلود مقاله بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دانلود فایل pdf بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

خرید تحقیق بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دانلود پروژه بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دریافت کارآموزی بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دانلود فایل word بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دریافت مقاله بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دانلود فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دانلود فایل بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دریافت فایل pdf بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

خرید کارآموزی بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دانلود کارآموزی بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

دریافت فایل word بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free

خرید تحقیق بررسی ماهيت حقوقی شرط ضمن عقد از free


مطالب تصادفی