پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 2
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی 3D character & object

توضیحات کامل

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


شیوه تفسیر و نمره گذاری

 

این پرسشنامه دارای 16 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و با استفاده از برخی منابع علمی از قبیل فرچاد و همکاران (1385) طراحی گردیده است. طیف پاسخدهی به پرسشنامه به صورت لیکرت بوده که در جدول زیر مشخص گشته است:

 

 

 

گزینه

خیلی کم

کم

گهگاهی

زیاد

خیلی زیاد

امتیاز

1

2

3

4

5

 

 

 

 ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

 

بعد

سوالات مربوطه

محیطی (خانوادگی و فامیلی)

?????

فردی

????

اجتماعی

?????

 

 

 

بدین ترتیب، به منظور بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیاز همه سوالات را با هم جمع می نمائیم. بدیهی است که این امتیاز دامنه ای از 16 تا 80 خواهد داشت و هر چه این امتیاز بالاتر باشد، بیانگر میزان تمایل بیشتر شخص پاسخ دهنده به اعتیاد خواهد بود و برعکس.

 

روایی و پایایی

 

در پایان نامه میرحسامی (1388) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از دانشجویان توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد.

 

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه میزان گرایش به اعتیاد برابر با 79/0 می باشد………

…………..

………………….. 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


 

تعداد سوال ها:                 15

 

مولفه (خرده مولفه ها):     مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

 

روایی و پایایی:                 دارد

 

نحوه نمره گذاری:             دارد

 

منبع:                               دارد (به شیوه APA)

 

نوع فایل:                         WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

خرید فایل word پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دانلود فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دریافت مقاله پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

خرید فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

خرید مقاله پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

خرید پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دانلود فایل word پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

خرید فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از www

دانلود مقاله پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

خرید فایل word پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دانلود مقاله پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دانلود پروژه پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دانلود فایل word پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دریافت مقاله پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

دریافت فایل word پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد 16 سوالی از free


مطالب تصادفی