پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی

پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی

پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

مقیاس شدت پرخوری:

توسط گورمالی، بلك، داستون، رادین برای سنجش شدت پرخوری طراحی شده است. آلفای كرونباخ این مقیاس قبل از درمان 94/0 و بعد از درمان 92/0 محاسبه شده است.

این مقیاس شامل 14 آیتم 4 گزینه ای و 2 آیتم 3 گزینه ای بوده است. كه دامنه آن از خیلی موافق نمره 4 تا كاملاً مخالف نمره صفرگسترده است. دامنه نمرات این مقیاس از صفر تا 46 است كه كسب نمره 16 وجود اختلال پرخوری و كسب نمره بالاتر از آن شدت بیشتر پرخوری را نشان می دهد. فرم ایرانی این مقیاس توسط مولودی و همكاران روی 60 آزمودنی اجرا شد كه حساسیت آن 85/0 درصد و اعتبار آزمون بازآزمون 72/0 محاسبه شد.

 

نمره گذاری

Non-binging; less than 17

Moderate binging; 18-26

Severe binging; 27 and greater

 

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

 

تعداد گویه ها:                   14

روایی و پایایی:                 دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:              دارد

منبع:                              دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                        WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

خرید فایل word پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

خرید پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دانلود فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

خرید پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دریافت مقاله پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

خرید فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

خرید مقاله پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

خرید پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دانلود فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دانلود فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دانلود فایل word پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

خرید فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از www

دانلود مقاله پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دریافت فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دانلود فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

خرید فایل word پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دریافت فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دانلود فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دریافت فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دانلود مقاله پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دانلود پروژه پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دانلود فایل word پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دریافت مقاله پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دانلود فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دانلود فایل پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

دریافت فایل word پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی از free


مطالب تصادفی